Eftermarknad

För att bibehålla en effektiv produktion över tid, krävs ett fungerande underhåll med god tillgång på reservdelar och teknisk support.

Låt oss hjälpa Dig att skapa rätt förutsättning för en hög tillgänglighet i Din maskinutrustning från Evert Johansson, från leveransdagen och under lång tid framåt!

Vi erbjuder bland annat:

  • Teknisk support och felsökning
  • Reservdelar
  • Skräddarsydda reservdelspaket
  • Förebyggande underhåll på mekanik och styrsystem
  • Serviceavtal på förebyggande underhåll och IT
  • Uppgradering av styrsystem och överordnat produktionsstyrningssystem